Güncel

15.09.2014

Dün'ü yaşadık,bugün de varız,yarınlar için elde senet yok,temkîn ve tedbîr !..
Her ân her nefes günlük hayatta İlâhî rıza rehberim olsa..temkîn ve tedbîr..
Dünyâ denince dün dünde kaldı..maddî-ma'nevî yarınlarımı ihyâ eylesem.. 
Birgün gelecek âh !.eden olur,şükr eden olur..dün dünde kalır,nerdesin tedbîr !...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a
a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Dünyâ dünyâ olalı Devr-i Âdemden beri nice âdiller gördü,nice zâlimler gördü,hepsi bir bir kayıtlı..
Adli önce kendine,yanı sıra halkına..zâlim zulmü kendine,ta'kîben mazlûmlara,Hak katında kayıtlı..
Âdil ilk cennetini önce dünyâda yaşar,zâlim ilk cehennemi ilk teşebbüsü ile ölünceye dek yaşar..
Geçtiğimiz yüz yılın zâlimlerini saysan,defter kalem yetmiyor..Bu Günlere bin şükür..nokta nokta kayıtlı...

Şehîd anneleriydi,ancak başı örtülü..Hakka uğurlanırken cenâze törenleri annelere yasaktı..
Çankayada Gül Devri..Hanımı başörtülü,Giriş Kapılarından bir müddet alınmadı,Kapı Ona yasaktı..
Neler yaşamadık ki..Bir Devrin Bakanıydı,Maârif Bakanıydı,Kur'ânı silmek için lâtin harfleri aldık !..
Konyada haykırmıştı,O Gece öldü gitti..nerelere gittiği,onu ancak Hak bilir..daha neler yasaktı !...

Kalbden kalbe akseden güzellikleri ara,îmândan mahrûm kalmış kararmış kalblilerden akseden kirler de var..
Kalbi güzeller ile bir arada olursan müsbet akisler alır,sen de güzel olursun,aman !.kirliler de var..
Önce kendini tanı,meyiller hangi yönde..nefse şeytâna uyar,Hakdan uzak kalırsan,oralarda kalırsın..
Arkadaş seçiminde ilm ü irfâna yönel !.mescidlere yakın dur,güzellerden akseden cidden güzellikler var...

Câmi'lerimiz günde beş vakit gençlerle dolsun,yaşlı dedeler tatlı dillerle hep örnek olsun..
Genç müezzinler en güzel sesler,tatlı nağmeler,makamlar ile bülbüller-misâl da'vetçi olsun..
İlm ü irfânı,ma'nâya nüfûz,erkânı ile mihrâba lâyık imamlarımız bereketlendi,,
Perdeler kalktı,hergün her saat Diyânetimiz güzelliklerle tırmanıştadır..müjdeler olsun...

Mutlu olmak istersen önce evinden başla..Yüce Allah'a karşı görevler bilinmeli,ölçüler korunmalı..
Beğler hanımlarına,hanımlar beğlerine saygı ve muhabbeti Kur'ândan öğrenmeli,ölçüler korunmalı..
Evliyâ Diyârında..ya'ni Anadolumda usûller geliştikçe güzellikler başladı,densizliklere vedâ !..
Anneler kızlarına,babalar oğullara İslâmca örnekleri yaşayarak vermeli,ölçüler korunmalı...

Dîn Diyânet denince asılan suratları yıllarca seyretmiştik,o kirli dillilerden neler neler çekmiştik..
Gerçek İslâmı bilen,yaşayan gönüllerin neler çektiklerini hem görmüş hem yaşamıştık,bir asır geçirmiştik..
Sâde ma'nâda değil,maddî gelişimlerde,teknikte sıfırlandık !.O Kirli Darbeciler Milletçe darbelendi !..
Rûh ve beden birlikte,madde-ma'nâ kol kola Güzel Anadolumun arzında semâsında müjdeler birleştirdık...

Toroslardayım bir gedikteyim Ayvagediği..Mersin yaylası,dost evindeyim..
Ömer Sezerler,İlhan İzmirler,Eyyüp Çaparlar,Serdar Dölek var,dost evindeyim..
Yazın yaylalar,kışın sâhiller Anadolumun her bir semtinde cennet hayâtı..
İster havadan,ister karadan..Tayyiplere de duâ gerekli dost evindeyim...

Beklemek zor diyorlar..
Bilene sor diyorlar..
Ya mahşerde olursa,,
Tedbîrli ol diyorlar...

Maddî-ma'nevî yüceliklere tırmanıyoruz yollar açıktır,düâlı diller durmaz ve yürür..
Kasvetli yıllar mâzîde kaldı..kirli kalemler boş durmuyor da,Ekmel dediler söz bitti..durur..
Seyret âlemi !.Fâtihler Yurdu her gün ilerde..Işid dediler,Esed dediler,Sisi dediler..
Hiç unutma ki,Âlem-i İslâm,Halklar bizimle..zâlimler,zulüm bitti bitecek,Tayyipler yürür...

Hak rızâsına uygun değilse adımların otur olduğun yerde dalma ma'siyetlere..enerjin boşa gider..
Vakit çok değerlidir,boş oturmak hiç olmaz,bir nebze tefekkürle en uygunu bulursun hizmetin hoşa gider..
Kararda endîşeler belirmiş ise eğer bir bilene danışmak,ya'ni işin ehline..mürşid-i kâmillere..
İstirâhat dışında boşa harcama vakti !.insanlığa faydalı,kendine de faydalı..coşarak hoşa gider...

Toplu iğneyi mızrak gösterdi kirli kalemler,kirli dillerle tutturamadı..
Binbir iftirâ..dışardakiler,içerdekil er paslaşıyorlar yutturamadı..
Şehîdler Yurdu Anadolumun maddî ma'nevî kalkınmasını hazmedemedi..
Yüce Milletim Îmânlı Gençlik artık uyandı..hezeyâncılar yutturamadı...a