Güncel

30.09.2014

Tahminlerin üstünde beklenmedik şekilde hizmet gördü bu Millet duâlar bereketli..
Menderesle başladı,Özallarla yürüdü,Erbakan,Gül,Tayyipler..son yıllar bereketli..
Fâtih,Selîm,Kanûnî çığırlar açmış iken,Yüce Medeniyyeti silenler silindiler !..
Lekesiz inanç ile teknik birlikte yürür..zırlayan zırlasa da Genç Nesil bereketli... 

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a
a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Ecdâdın Torunları..Âlemleri gören var,perde perde ören var !."Dünyâ Beşten büyüktür !.." 
Sâde kendine göre dünyâ çizenleri gör !.mazlûm umrunda değil.."Dünyâ Beşten büyüktür !.."
Bir asırdan beridir ben !.ben !.öğrenmiş ama,Kudretüllah ne imiş,az kaldı öğrenecek !..
Ecdâdın Torunlari,biraz geç kaldı ama,perde ören var !.."Dünyâ Beşten büyüktür !.."

Mâl vermek kısmen kolay,cân vermek zordur derler..âşıklara soralm..ol ne senin ne benim !..
Cânı cânân dilemiş vermemek olmaz ey dil !.ne nizâ eyleyelim,ol ne senin ne benim !..
Fuzûlîler başkadır,Ferhâd Şîrînler başka..Şemsleri unutma da,Mevlânâlara yönel !..
Mâl vermek kısmen kolay,cân vermek cidden zordur..aşk bambaşka birşeymiş..cân ne senin ne benim...

Âlem-i İslâm başsız değildi başsız kodular..isimler belli,zihniyyet belli..
Güneyde Yemen,kuzeyde Rusya,doğu ve batı,kuzey Afrika..sınırlar belli !..
Papayı seçen Avrupalıya ses ve sadâ yok !.lafz-ı hılâfet gericilikmiş..
Uyan ey Millet !..gerici kimdir,ilerici kim,bir daha göster !.Târîh besbelli...

Zerreden kürreye dek kâinâinâtı okursan gerçek insanı okur,âlemlere yaklaşır,Sâhibini bulursun..
Önce ilk İnsânı al,Havva Annemize bak,Son Nebiyy-i Zî Şânın her hâli kayıtlıdır insâna ulaşırsın..
Teknikten uzak durma !.teknikte ana kaynak Yüce Kur'ân-ı Mübîn Ona rûhunla yönel !.bir ömür Onunla ol !..
Aman ihmâl eyleme !.kâinâtı,insânı,Yüce Kurânı oku !.ömrünce düstûr edin,Rabbine ulaşırsın... 

Gerçek insânlar gördüm yaşamak için yerler, bir kısımları da var, yemek için yaşarlar..
Temiz olanı tercîh.. helâlinden olanı arayan mutlak bulur, melek-sîmâ yaşarlar..
Nefse esîr olanlar, haram helâl gözetmez, hedef, yemek, yaşamak.. onların bir adı var..
Gerçek ma'nâda insân.. isrâftan kaçınırlar, kifâyet mikdârı yerler, bin şükr ile yaşarlar...

Siyâset ve dirâyet,sabır da gereklidir,en mutlu netîceler lutf-u ilâhî ile geliyor işte geldi..
Cumhurbaşkanımız var,Ecdâddaki ses nefes..Başbakan yanı sıra,Ordumuz baştan başa tek nefes..işte geldi..
Elçilik Yiğitleri Milletçe duâların zâten mazharı idi,sıcak yuvalarında sîne-i Millettedir..
Millet düşmanlarına fırsat vermedi Mevlâm..en mutlu netîceler lutf-u İlâhî ile gelirmiş,işte geldi...

Dün'ü yaşadık,bugün de varız,yarınlar için elde senet yok,temkîn ve tedbîr !..
Her ân her nefes günlük hayatta İlâhî rıza rehberim olsa..temkîn ve tedbîr..
Dünyâ denince dün dünde kaldı..maddî-ma'nevî yarınlarımı ihyâ eylesem.. 
Birgün gelecek âh !.eden olur,şükr eden olur..dün dünde kalır,nerdesin tedbîr !...

Dünyâ dünyâ olalı Devr-i Âdemden beri nice âdiller gördü,nice zâlimler gördü,hepsi bir bir kayıtlı..
Adli önce kendine,yanı sıra halkına..zâlim zulmü kendine,ta'kîben mazlûmlara,Hak katında kayıtlı..
Âdil ilk cennetini önce dünyâda yaşar,zâlim ilk cehennemi ilk teşebbüsü ile ölünceye dek yaşar..
Geçtiğimiz yüz yılın zâlimlerini saysan,defter kalem yetmiyor..Bu Günlere bin şükür..nokta nokta kayıtlı...

Şehîd anneleriydi,ancak başı örtülü..Hakka uğurlanırken cenâze törenleri annelere yasaktı..
Çankayada Gül Devri..Hanımı başörtülü,Giriş Kapılarından bir müddet alınmadı,Kapı Ona yasaktı..
Neler yaşamadık ki..Bir Devrin Bakanıydı,Maârif Bakanıydı,Kur'ânı silmek için lâtin harfleri aldık !..
Konyada haykırmıştı,O Gece öldü gitti..nerelere gittiği,onu ancak Hak bilir..daha neler yasaktı !...

Kalbden kalbe akseden güzellikleri ara,îmândan mahrûm kalmış kararmış kalblilerden akseden kirler de var..
Kalbi güzeller ile bir arada olursan müsbet akisler alır,sen de güzel olursun,aman !.kirliler de var..
Önce kendini tanı,meyiller hangi yönde..nefse şeytâna uyar,Hakdan uzak kalırsan,oralarda kalırsın..
Arkadaş seçiminde ilm ü irfâna yönel !.mescidlere yakın dur,güzellerden akseden cidden güzellikler var...

Câmi'lerimiz günde beş vakit gençlerle dolsun,yaşlı dedeler tatlı dillerle hep örnek olsun..
Genç müezzinler en güzel sesler,tatlı nağmeler,makamlar ile bülbüller-misâl da'vetçi olsun..
İlm ü irfânı,ma'nâya nüfûz,erkânı ile mihrâba lâyık imamlarımız bereketlendi,,
Perdeler kalktı,hergün her saat Diyânetimiz güzelliklerle tırmanıştadır..müjdeler olsun...

Mutlu olmak istersen önce evinden başla..Yüce Allah'a karşı görevler bilinmeli,ölçüler korunmalı..
Beğler hanımlarına,hanımlar beğlerine saygı ve muhabbeti Kur'ândan öğrenmeli,ölçüler korunmalı..
Evliyâ Diyârında..ya'ni Anadolumda usûller geliştikçe güzellikler başladı,densizliklere vedâ !..
Anneler kızlarına,babalar oğullara İslâmca örnekleri yaşayarak vermeli,ölçüler korunmalı...

Dîn Diyânet denince asılan suratları yıllarca seyretmiştik,o kirli dillilerden neler neler çekmiştik..
Gerçek İslâmı bilen,yaşayan gönüllerin neler çektiklerini hem görmüş hem yaşamıştık,bir asır geçirmiştik..
Sâde ma'nâda değil,maddî gelişimlerde,teknikte sıfırlandık !.O Kirli Darbeciler Milletçe darbelendi !..
Rûh ve beden birlikte,madde-ma'nâ kol kola Güzel Anadolumun arzında semâsında müjdeler birleştirdık...

Toroslardayım bir gedikteyim Ayvagediği..Mersin yaylası,dost evindeyim..
Ömer Sezerler,İlhan İzmirler,Eyyüp Çaparlar,Serdar Dölek var,dost evindeyim..
Yazın yaylalar,kışın sâhiller Anadolumun her bir semtinde cennet hayâtı..
İster havadan,ister karadan..Tayyiplere de duâ gerekli dost evindeyim...

Beklemek zor diyorlar..
Bilene sor diyorlar..
Ya mahşerde olursa,,
Tedbîrli ol diyorlar...

Maddî-ma'nevî yüceliklere tırmanıyoruz yollar açıktır,düâlı diller durmaz ve yürür..
Kasvetli yıllar mâzîde kaldı..kirli kalemler boş durmuyor da,Ekmel dediler söz bitti..durur..
Seyret âlemi !.Fâtihler Yurdu her gün ilerde..Işid dediler,Esed dediler,Sisi dediler..
Hiç unutma ki,Âlem-i İslâm,Halklar bizimle..zâlimler,zulüm bitti bitecek,Tayyipler yürür...

Hak rızâsına uygun değilse adımların otur olduğun yerde dalma ma'siyetlere..enerjin boşa gider..
Vakit çok değerlidir,boş oturmak hiç olmaz,bir nebze tefekkürle en uygunu bulursun hizmetin hoşa gider..
Kararda endîşeler belirmiş ise eğer bir bilene danışmak,ya'ni işin ehline..mürşid-i kâmillere..
İstirâhat dışında boşa harcama vakti !.insanlığa faydalı,kendine de faydalı..coşarak hoşa gider...

Toplu iğneyi mızrak gösterdi kirli kalemler,kirli dillerle tutturamadı..
Binbir iftirâ..dışardakiler,içerdekil er paslaşıyorlar yutturamadı..
Şehîdler Yurdu Anadolumun maddî ma'nevî kalkınmasını hazmedemedi..
Yüce Milletim Îmânlı Gençlik artık uyandı..hezeyâncılar yutturamadı...a