Güncel

28.08.2014

Fâtihler Diyârında yepyeni yıllardayız,Gül Devrini kutladık,Tayyipler Çizgisinde yükselişlere doğru..
Yüce Allah'ın kulu Milletin hizmetkârı Yiğitleri görmek de varmış tâlihimizde yükselişlere doğru..
Milletin Meclisinden yaygaralarla çıktı,yûûûflarla uğurlandı vermemişki Ma'bûdum..sözler bitmişti O An..
Bir asır öncesinden müjdeleri dillerde..Gül Devrini kutladık,Tayyipler Çizgisinde..yükselişlere doğru...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a
a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Maddî-ma'nevî yüceliklere tırmanıyoruz yollar açıktır,düâlı diller durmaz ve yürür..
Kasvetli yıllar mâzîde kaldı..kirli kalemler boş durmuyor da,Ekmel dediler söz bitti..durur..
Seyret âlemi !.Fâtihler Yurdu her gün ilerde..Işid dediler,Esed dediler,Sisi dediler..
Hiç unutma ki,Âlem-i İslâm,Halklar bizimle..zâlimler,zulüm bitti bitecek,Tayyipler yürür...

Hak rızâsına uygun değilse adımların otur olduğun yerde dalma ma'siyetlere..enerjin boşa gider..
Vakit çok değerlidir,boş oturmak hiç olmaz,bir nebze tefekkürle en uygunu bulursun hizmetin hoşa gider..
Kararda endîşeler belirmiş ise eğer bir bilene danışmak,ya'ni işin ehline..mürşid-i kâmillere..
İstirâhat dışında boşa harcama vakti !.insanlığa faydalı,kendine de faydalı..coşarak hoşa gider...

Toplu iğneyi mızrak gösterdi kirli kalemler,kirli dillerle tutturamadı..
Binbir iftirâ..dışardakiler,içerdekil er paslaşıyorlar yutturamadı..
Şehîdler Yurdu Anadolumun maddî ma'nevî kalkınmasını hazmedemedi..
Yüce Milletim Îmânlı Gençlik artık uyandı..hezeyâncılar yutturamadı...a