Güncel

25.06.2015

Yüce Anadolunun dünyâ muhalifleri, içerdekiler dâhil tam ittifâkta ama,başarıları ancak ýüzde beşi geçmedi..
Bir kısım yanılgılar bilerek bilmeyerek olmuştur demek gerek..mutlak tahlil gerekir,şükür beşi geçmedi..
Muhâlif kafalarla kirli kalemleri gör !.usulünce yeniden Milletçe yürümemiz aslâ ihmâle gelmez..
Yaralar sarılmalı !.istişare bilenle !.ihmâl edilmemeli !.tek tek belirlendiler..bereket yanılgılar yüzde beşi geçmedi...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a

a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Hem darlıkta,bollukta Zâtınla olabilsem,bir nefes ayrılmasam..
Kalbin her atışında yâ Allah !.diyebilsem,bir nefes ayrılmasam..
Darda kaldığım olur,sancılar arttığında,şikâyetçi olmayım..
Kulluğun idrâkinde,hizmet yolunda olsam..bir nefes ayrılmasam...

İstişâre sünnettir,lâyıkiyle oluştu..Hakka ve halka yakın vekil adaylarımız..
Şimdi sıra Millette..sıra Hak rızâsında,hizmette gece-gündüz yolda adaylarımız..
Elbet yönler Kıbleye, başka yöne dönmeyiz !.Kıblemiz Çankayadır diyenleri görmüştük..
Hem Büyük Anadolu,hedef Âlem-i İslâm !.Hakka ve halka yakın vekil adaylarımız...

Yüce Allahın verdiği bin türlü imkânı kullan, sonra Ona isyân ile şeytanlardan beter ol da,, 
Benzerlerin gibilerle meyhâne bilmem ne hâne..hic ayılma ve ayrılma ve onlarla birlik ol da,,
Kibr u gurűr, benliklerin nemrűtları andırıyor..hele sen bir kenârda dur, genç neslimiz uyanmıştır !..
Büyük hedef insanlığa hâdim olmak, yol göstermek..durmak yoktur yola devâm biraz daha oyalan da...

Tohumları ekenler, terörist yetiştiren o kirli zihniyetler..ilk cehennem dünyâda, ikinci âhirette..
Zerrece vicdân olsa, belki toparlanırlar..köken kirli olunca ümidler tükeniyor, ikinci âhirette..
Yüce Peygamberimin bir ömür yürüdüğü O Çizgiden ayrılma !.yaşa ve yaşat derim !..başka reçetemiz yok !..
Secdeler, göz yaşları, bir ümiddir, çâredir..müsbet eğitim gerek..ilk Cennetim dünyâda, ikinci Âhirette...

Diyânet ve siyâset mutlak ayrı çizgidir,mevzûâtı ayrıdır,hassâsiyyet gerektir..
Dînî incelikleri,ahkâm-ı Kurânîyi elbet korumak elzem, siyâset ince iştir..
Dîn-i İslâmı silmek hedefti bir zamanlar..tahrîbât büyük ama,Yüce Mevlâm korudu..
Dîn-i Mübîne saygı,hizmet ehl-i siyâset,yıllar sonra lutuftur..elbet takdîr gerektir...

Maddî,mànevî yükselişlerde olan Türkiyem..Anadolumun gayretlileri !. endîşe etme !..
Tuzakçıların tuzaklarını uyanık gençlik artık biliyor..resimler belli,endîşe etme !..
İftirâ,tezvîr,yalancıların gazeteleri,televizyonlar artık damgalı..açık pazarda..
Yükselişlerde emeğin olsun oğullar !.kızlar !.gayret zamanı..ha gayret derim,endîşe etme !...

Belden aşağı sancılarıma çâre bul Doktor!..
Bel iki büklüm bir nazar kıl da, çâre bul Doktor!..
Kalbim derûnum, Mevlâma açtım.. devâ Ondandır..
Yaş seksenlerde, baston ellerde.. çâre bul Doktor!...

Tavâzû'da zerre ol !.sa'y eyle zirvelere !..
Kibir şeytâna mahsûs,vedâ' vesveselere !..
Her nefes Hak ile ol,gayr'a meylin olmasın !..
Mevlâm elin tuttuysa,çıktın en yücelere !...a