Güncel

04.03.2017

Es'ad ü İhvân-ı Dîne sabrı öğretti Hudâ..
Evliyânın Çizgisinden etmedi Mevlâm cüdâ..
Hazret-i Mahmud Sâmî Asrının ber-cestesi..
Sâhib-Vefâdan haberdir Osman Veliy-yi Pür-hayâ...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a

a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler'den...

Ömürler çok kısadır..kısa ömre sığacak yapılacak işler çok..
Mânevî hizmetleri aksatmadan yürüsek görülecek işler çok..
Emr-i İlâhîyi al !.Tarîkat ve Hakîkat,Ma'rifet hedeflerde..
Geçmişi tâmîr için kısa ömre sığacak yapılacak işler çok...

Bu gecenin şerlerine,şerlisine uymayana müjdeler !..
Garba dönük çehrelerden yüz çeviren yiğitlere müjdeler !..
Îkâzlara kulak veren,vicdânları henüz diri genç neslimiz uyansın..
Hem madde hem mânâlarda Garba küsen yiğitlere müjdeler !...

Hava soğuk olsa da aşk âteşi ısıtır..
En az hezârî olsun aşk âteşi ısıtır..
Hımârî olanından aman uzak duralım !..
Kalbte Aşkullah varsa korkma Rabbim ısıtır...a