Güncel

27.01.2015

Kur'ân okuyan diller geliyor!. ses ve makamlar, minârelerden mihrâba kadar..
Büyük Ecdâdın torunlarından Kur'âna rağbet attıkça arttı mihrâba kadar..
Ka'betüllah ta, Mescidü'r-Rasûl ve minareler, özel seslere o kadar hasret ki..
Mevlâm verecek gayret ve sabır!. ihmâl edilen yıllar tükendi!. mihrâba kadar...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a

a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Belden aşağı sancılarıma çâre bul Doktor!..
Bel iki büklüm bir nazar kıl da, çâre bul Doktor!..
Kalbim derûnum, Mevlâma açtım.. devâ Ondandır..
Yaş seksenlerde, baston ellerde.. çâre bul Doktor!...

Tavâzû'da zerre ol !.sa'y eyle zirvelere !..
Kibir şeytâna mahsûs,vedâ' vesveselere !..
Her nefes Hak ile ol,gayr'a meylin olmasın !..
Mevlâm elin tuttuysa,çıktın en yücelere !...

Aşk uğramışsa eğer,ona gönül demişler..
Aşk yoksa meşk de yoktur..bilemem ne demişler..
Hedef aşk-ı İlâhî..mebde ' aşk-ı hezârî !..
Bülbülün güle aşkı..bülbül olsan demişler...

Aşk âteşiyle yandım kül oldum..
Bin kerre yandım,sonra gül oldum..
Önce sağıma,sonra soluma,,
Selâmlar verdim ve bülbül oldum...

Safer ayının ilk çarşambası vakt-i seherde dört rik'at namaz..
Son çarşambası gece ve gündüz iki rik'atla ilticâ..namaz..
Selâm âyâtı okunmalıdır..o yıl içinde belâlar kalkar..
Maddî tedbîrler,Hakka yöneliş,tedbîr işte bu !.niyâzlar,namaz...


a