Güncel

13.03.2016

Yüce Kur'âna geçecek kadar Meşhur Zâlime O Fir'avn var ya Ona direniş..
Her türlü zulmü görmüştü ama imân gâliptir..Âsiye Anne..zâlim Fir'avna sonsuz direniş..
Hatice Anne,Fâtıma Anne,Âsiye Anne,Meryem Annemiz..hanımlardan ger peygamber gelse Onlar olurdu..
Cümle hanımlar örnek alsalar..hayâtlarını bir tarasalar..örnek olurlar Hak Çizgisinde zulme direniş...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a

a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Hergün her bir saatta yer yer şer odakları tesbitlidir tâkipte..
Şerlilere yüz veren odaklar da bellidir, adım adım tâkipte..
İdâre-i maslahat eskilerde kalmıştır..ciddi dönemler geldi..
Neler gördü bu Millet..aldatanlar silindi..devre dışı..tâkipte...

Mü'min Yüce Allahın emrindedir,cesurdur..kalbler huzurla dolu..
Hâin şahsiyyetsizler,hilekâr korkaktırlar..satılmış münkir kulu..
Bir geçmişe bakalım,biraz da bugünlere..gerçek ayan beyândır..
Mü'min Yüce Allahın emrindedir,yürekli !.kalbler huzurla dolu...

Türk olsa ne fark eder kürt olsa ne fark eder..hâinlerle berâber..
Mescidde görünse de,namaz niyâz kılsa da,katillerle berâber..
Bu çizgide olanlar Rabbâni tokatlardan öyle darbe yerler ki,,
Mahşere kalır sanma..daha dünyâda iken Hak darbesini yerler...a