Güncel

15.10.2016

Bedenlerin gıdâsı ekmeğimiz,suyumuz..helâlinden olmalı..aman !.şübhelilere haramlara yaklaşma,hiç oralarda durma..
Rûhların gıdâsını..lekesiz îmân ile riyâsız ibâdetler,beşeriyyete hizmet nezâket,zarâfeti bir ân bile unutma..
Arzettiğim husûslar yıllarca darbelendi..Kur'ân Sünnet yolunda yürüyenler horlandı..neler çekti bu Millet..Bu Yıllar rüyâ idi..
Azrâil son darbeyi vurmadan uyanır mı ?.Hakka yan bakan gözler..görevimiz uyarmak..haramlara yaklaşma,hiç oralarda durrma !...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a

a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Hergün her bir saatta yer yer şer odakları tesbitlidir tâkipte..
Şerlilere yüz veren odaklar da bellidir, adım adım tâkipte..
İdâre-i maslahat eskilerde kalmıştır..ciddi dönemler geldi..
Neler gördü bu Millet..aldatanlar silindi..devre dışı..tâkipte...

Mü'min Yüce Allahın emrindedir,cesurdur..kalbler huzurla dolu..
Hâin şahsiyyetsizler,hilekâr korkaktırlar..satılmış münkir kulu..
Bir geçmişe bakalım,biraz da bugünlere..gerçek ayan beyândır..
Mü'min Yüce Allahın emrindedir,yürekli !.kalbler huzurla dolu...

Türk olsa ne fark eder kürt olsa ne fark eder..hâinlerle berâber..
Mescidde görünse de,namaz niyâz kılsa da,katillerle berâber..
Bu çizgide olanlar Rabbâni tokatlardan öyle darbe yerler ki,,
Mahşere kalır sanma..daha dünyâda iken Hak darbesini yerler...a