Güncel

28.10.2014

Zâlimlerden ibret al, aman zulme yaklaşma !. ismini bile anma, zihinler kirlenmesin..
Yakın çevremize bak, Irakta, Suriyede, Mısırdaki zâlimler Hak sillesini yesin.. 
Garbın menfaatçisi bir mü'min silinirse zevkinden dört köşedir.. karakteri gereği.. 
Ecdâdın torunları yeni bir dünyâdadır.. Mevlâmın izni ile bak neler göreceksin...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a
a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Târih boyunca izle !.kim kazmışsa çukuru,mutlak kendisi düştü,la'netle anıldılar..
Hakkın gerçek kulları hizmette yarıştılar,hep duâlar aldılar,rahmetle anıldılar..
Yakan yıkan vicdânsız,şerre teşvîk edenler Milletin Meclisinden silindi silinecek !..
Osmanlı tokadını Allahın melekleri indirdi,indirecek !.çukurlarda kaldılar... 

Gül devri gelmeseydi,O Güller açmaz idi,bülbüller ötmez idi..
Dâvûdî sesler ile yankılanmazdı O Yer,bugünler rü'yâ idi..
Aksarayda dalgalan !.Ey Şanlı Bayrağım artık !.Cumhûrun O Gür sesi !..
Fâtihler,Kanûnîler,Me'yûs idi bir asır,Tayyipler gelmeseydi...

İnsanlığın faydasına fırsat kollayanlar var..
Şerlilerin şerlerinden kaçtık amma,neler var..
Kalbi güzel,rûhu güzel gerçek insanlardan ol !..
Hayât gerçek bir imtihân..başlangıcın bir sonu var...a