Güncel

22.10.2014

Ba'zan dostlar dost için küçük gibi görünen, hadd-i zâtında büyük hizmetler görüyorlar..
Aldıkları sevâbın takdîri Hakka mahsûs, melekler de yazıyor, dostâne yürüyorlar..
Bir de şerlilere bak, her nefes fitne fücûr, attıkları her adım şeytânları güldürür !..
Herkes dost olamadı, dostluğu bulamadı, melek-sîmaları bul !. ve melekleşiyorlar...

İlhan Armutcuoğlu

 
 


   1935 Muğla ili Ula ilçesi doğumlu olan İlhan Armutçuoğlu, ilkokulu Ula’da (1949),
 imam-hatip okulunu Isparta’da bitirdi. (1959). İmam-hatip olarak ilk görevi Marmaris
 ilçesinde aldı. (1961). Daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi (1966).
 11.12.1966 tarihinde Muğla İl Müftüsü, 1971 yılında Manisa İl Müftüsü olarak atandı. 
 1981 yılına kadar İzmir merkez vaizliğinde bulundu. 32 yıl resmi görev yaptıktan 
 sonra 1992 yılında Diyânet Teşkilâtı'ndan emekli oldu. Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Ziyâiyye,
 Münâcât-ı Ebû Bekrini’s Sıddîk adlı manzum tercümeleri basılmıştır. Çeşitli dergilerde 
 yayımlanmış makâle ve incelemeleri vardır. Evli ve altı çocuk babası olup, Arapça ve 
 Farsça bilmektedir. 
                                           a
a
Kasîde-i Bürde


Eser: Kasîde-i Bürde 
Müellif: İmâm-ı Bûsirî
Tercüme: İlhan ARMUTCUOĞLU
Okuyan: İlhan ARMUTCUOĞLU


Kasîde-i Bürde, Muhammed Bin Saîd Bin Hammâd Bin Abdullahi’l Bûsirî tarafından yazılmış manzûm, edebî bir eserdir.
İmam Bûsirî, annesinin Mısır’ın Bûsir karyesinden olması münâsebetiyle bu ismi almıştır. Büyük bir şâirdir. Fesâhat ve belâgatiyla eşsizdir. İlhan Efendi tarafından Kasîde-i Bürde tercümesi 1400. hicrî yıl anısına, hocalarının teşvîki ile tercüme edilmiştir.

a
Önceki Şiirler

Târih boyunca izle !.kim kazmışsa çukuru,mutlak kendisi düştü,la'netle anıldılar..
Hakkın gerçek kulları hizmette yarıştılar,hep duâlar aldılar,rahmetle anıldılar..
Yakan yıkan vicdânsız,şerre teşvîk edenler Milletin Meclisinden silindi silinecek !..
Osmanlı tokadını Allahın melekleri indirdi,indirecek !.çukurlarda kaldılar... 

Gül devri gelmeseydi,O Güller açmaz idi,bülbüller ötmez idi..
Dâvûdî sesler ile yankılanmazdı O Yer,bugünler rü'yâ idi..
Aksarayda dalgalan !.Ey Şanlı Bayrağım artık !.Cumhûrun O Gür sesi !..
Fâtihler,Kanûnîler,Me'yûs idi bir asır,Tayyipler gelmeseydi...

İnsanlığın faydasına fırsat kollayanlar var..
Şerlilerin şerlerinden kaçtık amma,neler var..
Kalbi güzel,rûhu güzel gerçek insanlardan ol !..
Hayât gerçek bir imtihân..başlangıcın bir sonu var...

Maddî çıkar peşinde ma'neviyyâtı silmiş,ne varsa dünyâ demiş,âhiret yoktur demiş..
Ama gerçek yiğitler,madde-ma'nâ kol kola,dünyâyı ihmâl etme !.âhiret sonsuz demiş..
Lekesiz îmân gerek..riyâsız ibâdetler,helâlinden kazanç var,bir de müsbet eğitim..
Küfrün kölelerine artık fırsat tanıma !.tatlı dillerle uyar !.Ecdâd doğru söylemiş...

Tahrîk eden var,tahrîk edilen,öldürenler var,öldürülenler..
En büyük katil tahrîkçilerdir..ta'kîben gelir cânî köleler..
Sarık sünnettir,fötr giyemem dedi hâcegân..darağacına !..
Dün başka zâlim,bugün başkası..tahrîkçi katil,cânî köleler...

Yanlış yolda yürüyen kişilerin ıslâhı,tatlı yaklaşımlarla,bilim,şuûrla olur..
Çatılmış kaşlar ile,ağır kelımelerle hakaret dolu sözler tahrîbe sebep olur..
Yüce Peygamberimin tatlı yaklaşımları,gönüllere hitâbı bizler için örnektir..
Tatlı diliniz ile bir kişi yola gelse Kur'ân ta'rîf ediyor..ta'rîfsiz sevâb olur...

Şer ve şerli azınlık,hayırlılar çoğunluk..zirvelere tırmanan genç neslimiz yollarda..
Madde-ma'nâ kolkola,mescid-okul dost oldu Yaradana yan bakan çok korkulu rü'yâda..
Ekmel,mükemmel dedi,bir hayli ümîdliydi,riyâkarın riyâsı müşteri bulamadı !..
İşkence yıllarının aktörleri bellidir,O çizgide kirlenen suratlar homurtuda... 

Tahminlerin üstünde beklenmedik şekilde hizmet gördü bu Millet duâlar bereketli..
Menderesle başladı,Özallarla yürüdü,Erbakan,Gül,Tayyipler..son yıllar bereketli..
Fâtih,Selîm,Kanûnî çığırlar açmış iken,Yüce Medeniyyeti silenler silindiler !..
Lekesiz inanç ile teknik birlikte yürür..zırlayan zırlasa da Genç Nesil bereketli... 

Ecdâdın Torunları..Âlemleri gören var,perde perde ören var !."Dünyâ Beşten büyüktür !.." 
Sâde kendine göre dünyâ çizenleri gör !.mazlûm umrunda değil.."Dünyâ Beşten büyüktür !.."
Bir asırdan beridir ben !.ben !.öğrenmiş ama,Kudretüllah ne imiş,az kaldı öğrenecek !..
Ecdâdın Torunlari,biraz geç kaldı ama,perde ören var !.."Dünyâ Beşten büyüktür !.."a