MANZÛM TERCÜMELERİ

1 - KASÎDE-Î BÜRDE
:   İmâm-ı Bûsirî Hazretleri’nin, Rasûlullah (s.a.v)'e aşk ve muhabbetini samimiyet ve ihlâsla ifâde ettiği bu kasîde 161 beyitten müteşekkildir. İlhan Armutcuoğlu tarafından manzûm tercümesi yapılan eserin, 1983 yılında Erkam Yayınevi tarafından ilk baskısı yapılmıştır.

Kasîde-i Bürde'yi okumak için tıklayınız.2 - KASÎDE-İ ZİYÂİYYE: Konya’nın büyük âlimlerden olan Ziyâ Efendi Hazretleri’nin Allah Rasûlü’ne vuslat iştiyâkını dile getirdiği bu eserin manzûm tercümesi, 1983 yılında İlhan Armutcuoğlu tarafından yapılmıştır.

Kasîde-i Ziyâiyye'yi okumak için tıklayınız.


    3 - KASÎDETÜ’S SIDDÎK: Hazreti Ebûbekir Sıddîk (r.a)’a ait olan kasîdenin tercümesi İlhan Armutcuoğlu tarafından yapılmış, Ali Hüsrevoğlu'nun hattı ve merhûm Ömer Kirazoğlu'nun tezyîni ile de eser levhâ haline getirilmiştir.

    Kasîdetü's Sıddîk'i okumak için tıklayınız.Hayâtı - Sohbetleri - Şiirleri - Tercümeleri - Fotoğraflar - Ana Sayfa
www.ilhanarmutcuoglu.com © 2010

Ana Sayfa > Tercümeleri